Koronan vaikutukset lainoihin

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat lainansaantiin ja lainojen korkoihin.

Koronaviruksen vaikutukset lainoihin

Luotontarjoajien (pankit ja rahoituslaitokset) luottotappioriski on kasvanut korona-aikana niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin osalta. Korona-rajoitukset ovat vähentäneet yritysten myyntituottoja kulutuskysynnän vähennyttyä ja aiheuttaneet yksityishenkilöille lomautuksia ja jopa irtisanomisia työstä. Näin ollen sekä yritysten että yksityishenkilöiden luottojen takaisinmaksukyky on selkeästi alentunut aikaisempaan verrattuna.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi kuluttajaluottojen koron enimmäismäärä on tilapäisesti rajattu kymmeneen prosenttiin (10 %) heinäkuun alusta lähtien. Tilapäisen korkokaton tarkoituksena on velkaongelmien vähentämiseksi varmistaa, että luoton korko on maltillinen. Kuluttajaluottojen väliaikainen hintasääntely on voimassa 1.7.2020–31.12.2020. Korkoa ja luotosta sovittuja maksuja ei saa korottaa sääntelyn voimassaoloaikana.

Tilapäistä korkokattoa sovelletaan sekä lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin että myös ennen lain voimaantuloa sovittuihin jatkuviin luottoihin silloin, kun kuluttaja tekee uusia nostoja tilapäisen sääntelyn aikana. Korkokatto ei koske hyödykesidonnaisia luottoja, kuten osamaksukauppaa tai luottokorttiluottoja.

Tilapäinen korkokatto raukeaa heti vuoden 2021 alussa 31.12.2020 jälkeen luotolle perittävä korko määräytyy luottosopimuksen ja lainsäädännön mukaan. Jos luottosopimus on tehty 1.9.2019 jälkeen, korko saa olla enintään 20 prosenttia. Aiemmin tehdyissä sopimuksissa korko voi olla huomattavastikin korkeampi.

Yksityishenkilöiden lainat

Olemassaolevat lainat

Pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa useita eri vaihtoehtoja olemassaolevien luottojen maksujärjestelyihin. Maksusuunnitelmaan voidaan tehdä monenlaisia muutoksia, esimerkkeinä maksuvapaat kuukaudet, lyhennyssuunnitelman muutokset, laina-ajan muutokset ja lainojen yhdistäminen.

Maksuvapaat kuukaudet voivat olla vapaita lyhennyksen osalta, jolloin kuukausittain maksetaan vain korot ja kulut tai kokonaan maksusta vapaita, jolloin korot ja kulut lisätään lainapääomaan. Maksuvapaita kuukausia myönnetään pääosin vain lyhyelle ajanjaksolle (1-6 kuukautta). Lyhennyssuunnitelmaa muutettaessa voidaan sopia esimerkiksi lainan lyhennyksen osalta pienemmästä kuukausittaisesta summasta, jolloin yleensä laina-aikaa pidennetään automaattisesti.

Lainoja kannattaa yhdistää varsinkin, jos on ennen 1.9.2019 otettua korkeakorkoista luottoa. Uudemmissa luotoissa on lakimuutoksen vuoksi 20 %:n korkokatto ja muiden lainanhoitokulujen osalta enintään 150 €:n vuosittainen katto.

Uudet lainat

class="text-secondary" Vallitsevan epävarman taloustilanteen vuoksi luotontarjoajat suhtautuvat varovaisemmin uusien luottojen myöntämiselle. Kulutuskysynnän ylläpitämikseksi uusiakin luottoja kuitenkin tarvitaan. Jotta luottotappioriski pysyisi mahdollisimman pienenä, on luotontarjoajilla muutamia keinoja pyrkiä varmistamaan luottojen takaisinmaksua; uusia luottoja myönnetään pienemmille summille kuin aikaisemmin, luottokorkoja on hieman nostettu ja takauksia vaaditaan pienemmissä lainoissa kuin aikaisemmin.

Yritystoiminnan rahoitus ja yrityslainat

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ovat useat tahot yhteistyössä pyrkineet rakentamaan joukon välineitä, joiden avulla yritykset voisivat selvitä korona-kriisin aiheuttamista, äkillisistä ja rajuista muutoksista toiminnassaan.

Poikkeusrahoitus

Pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat yrityksille mm. muutoksia luotollisten tilien limiitteihin ja muutosmahdollisuuksia lainojen maksuohjelmiin (esim. maksu- tai lyhennysvapaat kuukaudet, maksuajan pidentäminen). Tärkeä rahoituselementti on myös valtion tarjoama tuki eli Finnveran takaamat pankkilainat.

Muut tahot:
  • Verottaja - tarjoaa mm. joustoa maksujärjestelyihin ja lisäaikaa veroilmoitusten tekemiseen.
  • Valtiokonttori - tarjoaa uutta kustannustukea, joka on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuki on haettavissa 7.7.2020 alkaen.
  • Finnvera - on laajentanut pk-takauksen kattamaan käyttöpääomarahoitusta ja joustaa mm. maksuaikatauluissa.
  • Ely-keskukset - avasivat 1-5 henkilöä työllistäville pk-yrityksille sekä toiminimille mahdollisuuden hakea koronarahoitusta (tilanneanalyysi ja kehittämisavustus). Tämän tuen hakuaika on päättynyt 8.6.2020.
  • Eläkevakuutusyhtiöt - Työnantajan työeläkemaksuja on alennettu väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä, maksunalennus on voimassa toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. Alennus kohdistuu työnantajan osuuteen maksusta, eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun. Lisäksi maaliskuun lopulla työnantajille annettiin mahdollisuus hakea kolmen kuukauden lykkäystä työeläkemaksuihin.
  • Kuntaliitto - Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista tukea koronavirustilanteessa, myöntöperusteena on yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattaminen.

Evästeasetukset

Käytämme palvelussa evästeitä. Voit tutustua tietosuojaselosteeseen täällä ja rekisteriselosteeseen täällä.