Luottokelpoisuus eli kuka saa lainaa?

Lainan saamiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Esittelemme alla muutamia asioita, joita lainanhakijalta lainahakemuksessa kysytään ja miten ne vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen.

Aluksi

Lainahakemuksessa kysyttävillä tiedoilla lainanantaja yrittää selvittää lainanhakijan lainan takaisinmaksukykyä. Lainanantaja on sitoutunut vastuulliseen lainanantoon. Mikäli hakijan henkilökohtainen taloustilanne osoittautuu lainahakemuksessa jo ennestään riskipitoiseksi, ei vastuullinen lainayhtiö tällöin myönnä hakijalle lainaa. Vaikka lainanhakijan hakemuksessa jotkin asiat heikentäisivät hakemusta, niin monet asiat saattavat puoltaa lainan saamista. Lainahakemus pisteytetään sähköisesti, ja jos pistemäärä on riittävä, niin lainahakemus hyväksytään.

Haettava lainasumma

Mitä suurempaa lainasummaa haetaan, sitä suuremmaksi henkilöön kohdistuva rahoitusriski nousee. Usein lainayhtiöiden rajana pidetään 6000 euroa. Mahdollinen yhteishakija tietysti nostaa mahdollisuuksia suurempaan lainaan. Esim. usein TV:ssä ja mediassa mainostettavia jopa 70 000 euron kulutusluottoja on käytännössä erittäin vaikea saada.

Perhetilanne

Vakaa parisuhde on yleensä signaali vakaasta elämäntilanteesta. Mikäli hakijalla on taustalla ero ja/tai paljon huollettavia, on selvää, ettei maksukyky ole välttämättä yhtä hyvällä tasolla.

Kansalaisuus

Pääsääntöisesti suomalaiset lainayhtiöt myöntävät lainaa ainoastaan Suomen kansalaisille. Näin lähinnä siksi, että ongelmatilanteissa suomalaisella yrityksellä on vain harvoin toimivaltaa Suomen rajojen ulkopuolella.

Asevelvollisuus

Mikäli hakija on alle 30-vuotias mieshenkilö, jolla on asevelvollisuus suorittamatta, saattaa tämä olla negatiivinen signaali lainahakemuksessa. Muuten sillä ei ole merkitystä.

Asumistilanne

Paras signaali on pidempiaikainen asuminen omassa omistusasunnossa. Lyhytaikainen vuokra-asuminen saattaa heikentää luotonantoa. Kuitenkin lainayritykset arvioivat ns. vakautta. Pitkäaikainen vuokrasuhde on hyvä ja vakautta osoittava signaali.

Koulutus ja työ

Koulutus ja sitä vastaava vakituinen työpaikka ovat etu lainaa haettaessa. Yleensä työttömät ja opiskelijat eivät saa lainaa lainkaan. Työsuhteen laadulla ja kestolla on myös merkitystä. Määräaikaisuudet ja pätkätyöt heikentävät usein lainansaantia. Tässä on kuitenkin alakohtaisia eroja. Esimerkiksi rakennusalalla työt ovat usein projektiluonteisia, jolloin pätkätyöt kuuluvat olennaisesti alalle.

Nykyiset velat

Lainanantaja yrittää selvittää lainanhakijan lainan takaisinmaksukykyä. Jos menot ovat lähes yhtä suuret kuin tulot ja elämiseenkin pitää jäädä rahaa, niin tällöin lainaa voi olla vaikea myöntää. Tämä saattaa kuitenkin olla hyväksyttävää, jos hakemuksessa yhdistetään monta pienempää lainaa yhdeksi suuremmaksi lainaksi, jolloin uusi laina tasapainottaa ja helpottaa lainanhakijan taloustilannetta.

Lainan käyttötarkoitus

Tällä ei ole kovin suurta merkitystä, mutta jos lainarahan käyttötarkoitus on päivittäinen eläminen, se saattaa olla negatiivinen signaali.