Palvelun ehdot

YLEISET PALVELUEHDOT

§ 1 Tausta

Primus Oy ylläpitää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneina toimiville luotonvälittäjille (esim. Sambla Group), pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille toimittavaa Lainaa.net -palvelua (Palvelu). Primus72 Oy ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.

Primus72 Oy ei itse tarjoa lainatuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä eikä välitä lainatuotteita, vaan vastaanottaa lainahakemuksen ja mahdollisesti lähettää lainahakemusliidin yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Lainanhakijaan ja Lainanhakija voi neuvotella ja tehdä lainaa koskevan lainasopimuksen parhaaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

Lainan tarjoaa yhteistyökumppani, ja mahdollinen lainaa koskeva sopimus tehdään aina Lainanhakijan ja yhteistyökumppanin välille. Primus72 Oy ei missään tapauksessa ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa lainasta, lainaa koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

§ 2 Rekisteröitävät tiedot

Kun täytät lainahakemuslomakkeen Palvelussa esimerkiksi Internetin kautta tai hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja hakemasi lainan tiedot tallennetaan Palvelun asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseihin, Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in palveluiden kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin.

Palvelun kautta luottoa hakeneiden henkilöiden luottotietoja voidaan kysyä Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja Sambla Group:in asiakastietorekisteristä ja kaikki saadut tiedot voidaan rekisteröidä Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in asiakasrekisteriin. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille.

Palvelun kautta luottoa hakeneiden henkilöiden luottotietoja voidaan kysyä Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja Sambla Group:in asiakastietorekisteristä ja kaikki saadut tiedot voidaan rekisteröidä Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in asiakasrekisteriin. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille.

Lainaa voivat hakea vain täysi-ikäiset ja täysivaltaiset henkilöt.

Primus72 Oy:n sivustojen lainapalvelua käyttäville henkilöille palvelumme on maksutonta.

§ 3 Suostumus§ 2 Rekisteröitävät tiedot

Luotonhakija suostuu siihen, että luottohakemukseen saatu luottopäätös voidaan lähettää Internetin kautta luotonhakijan antaamaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonhakija hyväksyy sen, että Primus72 Oy, Sambla Group ja luoton myöntävä pankki tai rahoituslaitos tarkistavat luotonhakijan luottotiedot ja että luotonhakijan ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus.

Luotonhakija on ymmärtänyt, että Primus72 Oy tai Sambla Group ei tee itse luottopäätöstä luotonhakijan hakeman luoton osalta. Luottopäätös tehdään yhdessä tai useammassa Primus72 Oy:n kanssa yhteistyötä tekevässä pankissa tai muussa luottoja myöntävissä tai välittävissä yrityksissä. Luotonhakija valtuuttaa Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in saamaan tiedot tarvittaessa pankin/luotonmyöntäjän tekemästä luottopäätöksestä sekä vastaanottamaan luottopäätöstä täydentäviä tietoja luotonmyöntäjiltä.

§ 4 Primus72 Oy:n vastuun rajoitukset

Palvelu tarjotaan lainanhakijalle sellaisena kuin sen on. Primus72 Oy ja Sambla Group eivät ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, t uotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Primus72 Oy ja Sambla Group eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Primus72 Oy tai Sambla Group on yllä olevan toiminnan kohteena.

Primus72 Oy ja Sambla Group eivät vastaa mistään epäsuorasta vahingosta. Primus72 Oy tai Sambla Group ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä.

Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sivustojemme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehdimme sinun yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Käyttämällä sivustoamme annat Primus72 Oy:lle ja Sambla Group:lle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja niiden kanssa samoihin konserneihin kuuluville yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja käsitellään sivustojemme ja Sambla Group lainapalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivustojemme palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä, Sambla Group:in rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Primus72 Oy ja Sambla Group käyttävät asiakasrekistereitään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Primus72 Oy:n palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Primus72 Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Primus72 Oy:n henkilölle.

Primus72 Oy:n ja Sambla Group palveluiden käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Primus72 Oy ja Sambla Group voivat itse tai Palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Primus72 Oy:n henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Primus72 Oy:n Lainaa.net -verkkosivuilla.

Käyttämällä Primus72 Oy:n palveluja annat suostumuksesi siihen, että tulet automaattisesti Primus72 Oy:n ja Sambla Group:in asiakaskerhojen jäseneksi. Primus72 Oy:llä ja Sambla Group:lla on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät asiakkuuteesi ja käyttää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista tai tarjouksista.

Päivitetty 3.10.2023

Evästeasetukset

Käytämme palvelussa evästeitä. Voit tutustua tietosuojaselosteeseen täällä ja rekisteriselosteeseen täällä.